ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘๗ บ้านหนองผักหลอดเหนือ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘๗ บ้านหนองผักหลอดเหนือ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.89-008 สายบ้านใหม่เมืองมอญ -ลำน้ำเชิญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ม.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
 
แหล่งเรียนรู้ทางปวัติศาสตร์ชุมชนบ้านหนองบัว
ที่ทำการ อบต.บ้านแท่น

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ก.ค. 2556