ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายกลางบ้าน โดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายกลางบ้าน โดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายกลางบ้าน โดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายบ้านนายภาณุพงศ์ โชคบัณฑิต - บ้านนางคำเปรียว ประหยัดทรัพย์ บ้านหนองผักหลอด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายบ้านนายภาณุพงศ์ โชคบัณฑิต - บ้านนางคำเปรียว ประหยัดทรัพย์ บ้านหนองผักหลอด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หอกระจายข่าว บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2562 ]จ้างจัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาฯ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด อบต.บ้านแท่น ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด อบต.บ้านแท่น ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนการสร้างฝายมีชีวิตในพื้นที่ตำบล (กระสอบทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
 
 
แหล่งเรียนรู้ทางปวัติศาสตร์ชุมชนบ้านหนองบัว
ที่ทำการ อบต.บ้านแท่น

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ก.ค. 2556