หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. ภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ ธงสีเหลืองตราสัญลักษณ์และเสาธง ตามโครางการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม ประดับธงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว (อ่างบ้านแท่น) อุปกรณ์ทำห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14