ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เรื่องขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ที่ดิน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ม.ค. 2562 เวลา 09.51 น. โดย คุณสายฝน ถือศักดิ์

ผู้เข้าชม 35 ท่าน