ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น มีความประสงค์จะรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

1.ตำแหน่งที่จะรับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน 1 ตำแหน่ง
    1.1  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  สังกัด  กองช่าง  

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 13.58 น. โดย คุณสายฝน ถือศักดิ์

ผู้เข้าชม 59 ท่าน