ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับโอนย้าย ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
    1.ตำแหน่ง  นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับต้น    จำนวน  1  อัตรา
    2.ตำแหน่ง  นักบริหารงานคลัง           ระดับต้น    จำนวน  1  อัตรา
    3.ตำแหน่ง  นักบริหารงานการศึกษา    ระดับต้น    จำนวน  1  อัตรา
    4.ตำแหน่ง  นักบริหารงานการเกษตร   ระดับต้น    จำนวน  1  อัตรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2562 เวลา 14.45 น. โดย คุณสายฝน ถือศักดิ์

ผู้เข้าชม 33 ท่าน