ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.พ. 2562 เวลา 14.30 น. โดย คุณสายฝน ถือศักดิ์

ผู้เข้าชม 29 ท่าน