ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิสอบ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในกองช่าง  บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาตามประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจากตามภารกิจ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 11.05 น. โดย คุณสายฝน ถือศักดิ์

ผู้เข้าชม 49 ท่าน