ประกาศผลการสอบสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  
ประกาศผลการสอบและเลือกสรรพนักงานจ้าง
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป  เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ และได้ทำการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  2561 รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2561 เวลา 16.03 น. โดย คุณสายฝน ถือศักดิ์

ผู้เข้าชม 88 ท่าน