ประกาศรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
ประกาศรับโอน (ย้าย)
ประชาสัมพันธ์รับโอน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างลงกรณีเกษียณอายุราชการโดยวิธีการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและมาตฐานกำหนดตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ส.ค. 2561 เวลา 09.46 น. โดย คุณสายฝน ถือศักดิ์

ผู้เข้าชม 58 ท่าน