โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา อันมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทมือถือเก่าทีเสียแล้ว  ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น  ทุกยี่ห้อ  ทั่วประเทศ ให้ได้  3,000,000 เครื่อง และนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี  โดยจะนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสื่อเพื่อการศักษาอื่นๆ มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาน จำนวน 1,000 แห่ง รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ส.ค. 2561 เวลา 11.05 น. โดย คุณสายฝน ถือศักดิ์

ผู้เข้าชม 47 ท่าน