ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3  
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ  จะพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของนางสาวนภัสวรรณ  สุนทร  ประกอบกิจการโรงงาน  ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ตั้งอยู่  ณ เลขที่  138  หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.ย. 2561 เวลา 16.39 น. โดย คุณสายฝน ถือศักดิ์

ผู้เข้าชม 53 ท่าน