ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้่างตามภารกิจ  
ประกาศรับสมัคร
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น มีความประสงค์จะรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงจ้างตามภารกิจ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร
    พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน 2  ตำแหน่ง
    1.1  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  สังกัด กองช่าง  จำนวน 1  อัตรา
    1.2  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1  อัตรา
รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.ย. 2561 เวลา 09.50 น. โดย คุณสายฝน ถือศักดิ์

ผู้เข้าชม 75 ท่าน