ประกาศผล
 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)  
 

ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานจ้าง

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2561 เวลา 14.31 น. โดย คุณวิญญู ช่างสไว

ผู้เข้าชม 62 ท่าน