ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  
ประกาศผลการสอบ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้ทำการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2561 เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง รายละเอิยดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ต.ค. 2561 เวลา 09.22 น. โดย คุณสายฝน ถือศักดิ์

ผู้เข้าชม 63 ท่าน