รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน  
การประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหาร)
การประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหาร)
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เป็นการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)ในประเด็น 10 ข้อคำถาม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ต.ค. 2561 เวลา 10.23 น. โดย คุณสายฝน ถือศักดิ์

ผู้เข้าชม 66 ท่าน