มาตรการให้บริการ  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น มีการปรับลดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขี้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2561 เวลา 14.21 น. โดย คุณสายฝน ถือศักดิ์

ผู้เข้าชม 44 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย